ผู้หญิงมีแนวโน้มจะเป็นไบเซ็กชวลมากกว่าผู้ชาย

863532 (1)

การศึกษาใหม่พบว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มจะเป็นไบเซ็กชวลมากกว่าผู้ชาย และเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองมากกว่า 3 ครั้ง

การศึกษาวิจัยใหม่พบว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นไบเซ็กชวลมากกว่าผู้ชาย และมีการเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองมากกว่า 3 ครั้ง ในช่วงอายุ 22 -28 ปี

การศึกษาทำผ่านอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้หญิง 5,018 คน และผู้ชาย 4,191 คน ในสหรัฐฯ โดยมีช่วงอายุตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เพศของผู้หญิงนั้นมีความยืดหยุ่นและปรับตัวมากกว่าผู้ชาย ส่วนผู้ชายนั้นมีความชัดเจนที่จะกล่าวถึงตัวเองว่า เป็นคนรักต่างเพศ หรือ คนรักร่วมเพศ มากกว่าผู้หญิง

Elizabeth McClintock ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัย Notre Dame กล่าวว่า ผู้หญิงมีความดึงดูดกับทั้งเพศชายและหญิง และจะเป็นรักต่างเพศเมื่อมีตัวเลือกต่างเพศที่น่าพึงพอใจ

การที่ผู้หญิงมีคู่เป็นเพศตรงข้าม เป็นความคาดหวังของสังคมมากกว่า ซึ่งในจุดนี้อาจจะทำให้พวกเธอไม่เคยค้นหาความดึงดูดระหว่างผู้หญิงคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้หญิงมีความพึงพอใจที่ต่ำกับรักต่างเพศ จะทำให้มีโอกาสที่จะมีคู่เป็นเพศเดียวกัน

งานวิจัยของ McClintock แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงที่มีการศึกษาสูง และผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดึงดูดจะมีโอกาสที่จะเป็นรักต่างเพศ ซึ่ง McClintock คาดว่า เป็นเพราะพวกเธอมีโอกาสที่จะมีความรักกับผู้ชายมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ชายที่มีการศึกษาสูง มีอัตราความเป็นไปได้ต่ำที่จะเป็นรักต่างเพศอย่างชัดเจน ส่วนผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่าดึงดูดนั้น ไม่ชัดเจนว่าจะเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ และผู้ชายมีการดึงดูดทั้งสองเพศ และ ความยืดหยุ่นทางเพศที่น้อยกว่าผู้หญิง ถ้าผู้ชายมีความสนใจเพศนั้นๆ การมีความรักจะปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

 

 
ภาพ : AP
_____________
Source : voicetv
Fanthai-media-